Tygodnie tematyczne

Terminy uroczystości w ramach obchodów dni propagujących wiedzę z poszczególnych przedmiotów w roku 2017/2018

NAZWATERMIN
Tydzień Języków Obcych12.09.2017-24.09.2017
Tydzień Języka Polskiego9.10.2017-13.10.2017
Tydzień z Biblioteką23.10.2017-27.10.2017
Tydzień Wiedzy Historycznej06.11.2017-10.11.2017
Tydzień Języków Obcych11.12.2017-15.12.2017
Tydzień z Mechaniką i Tydzień Wiedzy Technicznej08.01.2018-12.01.2018
Tydzień Kultury Antycznej i Języka Łacińskiego05.02.2018-09.02.02.2018
Tydzień Logistyki 05.03.2018-16.03.2018
Tydzień z Matematyką19.03.2018-23.03.2018
Tydzień z Nawigacją09.04.2018-13.04.2018
Tydzień z Przyrodą21.05.2018-25.05.2018
Tydzień Kultury Fizycznej i Wychowania Morskiego28.05.2018-01.06.2018

Scroll Up