Tag Archives: kołobrzeg

Pomiar umundurowania

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
• 6.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 18.00,
• 7.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 16.00,
• 8.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki i spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych

Do 10 lipca 2018 r., do godz. 15.00 ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zespół Szkół Morskich kształci w konkretnych zawodach, dlatego zgłoś się do szkoły po obowiązkowe skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie.


Spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych

Uwaga uczniowie klas I w roku szkolnym 2018/2019: 31.08.2018 r. odbędzie się spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych z wychowawcami i nauczycielami:

  • godz. 12:00 – klasa I Logistyczna,
  • godz. 13:30 – klasa I Mechaniczna,
  • godz. 15:00 – klasa I Nawigacyjna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 –3 września 2018 r.

Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw maturalnych w dniu 3 lipca 2018 r.

od godziny 12 – serdecznie zapraszamy.

Ostatni dzwonek

22 czerwca 2018 r. dla ponad 300 uczniów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zabrzmiał ostatni w tym roku szkolnym dzwonek.

Podczas oficjalnej części uroczystości wręczone zostały nagrody za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. 28 osób otrzymało świadectwa z biało-czerwonym paskiem za średnie ocen od 4,75

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich

  • 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 – matematyka – egzamin pisemny
  • 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) – godz. 8.00 – matematyka – egzamin ustny
  • 29 sierpnia 2018 r. (środa) godz. 9. 00 – język niemiecki
  • 29 sierpnia 2018 r. (środa) – godz. 9.00 – język angielski
  • 29 sierpnia 2018 r. (środa) – godz. 8.00 – matematyka – egzamin ustny
  • 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) – godz. 9.00 – nawigacja

Stypendium fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2018/2019! Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich w roku szkolnym 2017/18 mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Prelekcja dotycząca szkodliwości substancji psychoaktywnych – dopalaczy

W dniach 12-13.06.2018r. uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Morskich wzięli udział w prelekcji na temat szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Uczniowie dowiedzieli się, jakie są niebezpieczeństwa wynikające z zażywania dopalaczy i środków psychoaktywnych,

Przedstawienie profilaktyczne „Labirynt”

11 czerwca br. kolejny raz gościliśmy w naszej szkole teatr „Kurtyna” z Krakowa. 165 uczniów klas pierwszych oraz drugich obejrzało spektakl profilaktyczny pt. „Labirynt”.

Scenariusz spektaklu napisało życie. W przedstawieniu poruszono tematy oraz problemy bliskie współczesnej młodzieży. Opowiadało ono o życiu tzw. „dobrej rodziny”, w której pozory są ważniejsze od prawdziwych uczuć. Rodzice pochłonięci swoimi sprawami oraz narastającym konfliktem na tle problemu alkoholowego ojca

Regaty łodzi DZ

W piątek 8 czerwca 2018 roku na rzece Parsęcie w Kołobrzegu odbyły się Szkolne Regaty łodzi DZ. W regatach wystartowało 10 osad, składających się z uczniów Szkoły Podstawowej nr1 i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kołobrzeskiego. Po zaciętych wyścigach Puchar Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego trafił do osady 2M Zespołu Szkół Morskich, którą reprezentował Kacper Babiak, Olaf Boćko, Mateusz Kalicki,  Hubert Maćkała, Hubert Nowak

Dobry Start

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Scroll Up