Pracownia Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Okrętowej

Praktyczna nauka zawodu oraz ćwiczenia laboratoryjne w klasach Technik Nawigator Morski oraz Technik Mechanik Okrętowy odbywają się w pracowniach Warsztatów Szkolnych.

Pracownia Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Okrętowej powstała na bazie dawnego Działu Elektrycznego Warsztatów Szkolnych. Pracownia stanowi bazę dydaktyczną dla realizacji programów nauczania w zawodach Technik Nawigator Morski oraz Technik Mechanik Okrętowy. Pracownia EEiAO w zamyśle ma stanowić również bazę do utworzenia nowego kierunku kształcenia Technik Elektroautomatyk Okrętowy.

Zakupiono nowe wyposażenie umożliwiające m.in. pomiary podstawowych wielkości elektrycznych takich jak: napięcie, natężenie, moc prądu i rezystancja. Uczniowie zapoznają się tu z zasadami pomiarów, opracowywaniem oraz interpretacją wyników pomiarów.

Wyposażenie pracowni obejmuje również nowoczesne stanowisko do badania maszyn synchronicznych. Na stanowisku tym uczniowie zapoznają się z budową, zasadami działania wirujących maszyn elektrycznych. Stanowisko umożliwia zdejmowanie charakterystyk mechanicznych silników i prądnic. Możliwe jest też praktyczne przedstawienie procesu synchronizacji prądnicy trójfazowej z siecią energetyczną.

Na zajęciach uczniowie poznają struktury i zasady działania podstawowych instalacji elektrycznych i automatyki na statkach w tym sterujących układów stycznikowo-przekaźnikowych oraz układów automatyki opartych o programowalne sterowniki przemysłowe PLC Siemens S7-1200 oraz LOGO!

Po zajęciach, w czasie wolnym, chętni mogą rozwijać w pracowni swoje zainteresowania w zakresie elektroniki, automatyki i robotyki – programowania mikrokontrolerów STM8S, AVR, STM32, wykonywania obwodów drukowanych PCB, druku 3D oraz prostych układów mechatronicznych.

Scroll Up