Prelekcja o przemocy

Dnia 15 września 2016r. uczniowie czterech klas trzecich spotkali się z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu – Panią Magdaleną Andziak i Panem Danielem Kolasińskim. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zrewidować swoja wiedzę w zakresie prawnych i karnych uregulowań przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem obszaru cyberprzemocy. Solidna edukacja prawna będzie z pewnością pomocna w układaniu prawidłowych relacji i pomoże uchronić młodych ludzi przed zachowaniami ryzykownymi.

Scroll Up