Przyszłość związana z morzem

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu proponuje naukę w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach. To pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy na morzu.

Tradycja i wartości

Zaszczepiamy szacunek do pracy, wartości moralne, kulturę i tradycję Ludzi Morza.

Jesteśmy szkołą mundurową

Wyróżniamy się na tle innych szkół jednolitym ubiorem ściśle związanym z tradycjami morskimi

 

Wyniki naboru 2021/2022

Lista kandydatów do klas I na rok szkolny 2021/2022 do Zespołu Szkół Morskich będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń  22.07.2021 r. o godzinie 10:00 w holu szkoły.

Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy odnieśli sukces maturalny 🙂

Świadectwa maturalne, informacje o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-13:00.

Informacje dla absolwentów uprawnionych do zdawania egzaminu poprawkowego.

Rozdanie świadectw maturalnych, informacji o uzyskanych wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla Absolwentów 2021 r. i przystępujących do egzaminu ponownie

dnia 5 lipca 2021 r. o godz. 10:00.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu:

  • 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 – język angielski,
  • 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 –pracownia rysunku technicznego, eksploatacja siłowni okrętowych – symulator,
  • 26 sierpnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9.00 – nawigacja,
  • 25 sierpnia 2020 r. (środa) – godz. 9.00 – matematyka.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu odbędzie się 25.06.2021.  na boisku szkolnym, o niżej podanych godzinach dla poszczególnych klas:
I N       – godz. 8:00,
II Na   – godz. 8:45,
II Nb   – godz. 9:30,
III Na  – godz. 10:15,
III Nb  – godz. 11:00,

I M      – godz. 8:15,
II Ma – godz. 9:00,
II Mb – godz. 9:45,
III M   –  godz. 10:30,

IL         – godz. 8:30,
II La    – godz. 9:15,
II Lb    – godz. 10:45,
III L     – godz. 11:15.

Wyniki szkolnego konkursu: Światowy Dzień Bez Tytoniu

1 miejsce ex aequo: Filip Kujtkowski 2La, Jan Nowakowski 2Na.
2 miejsce: Julia Orzoł, 1L.
3 miejsce: Jakub Paradowski, 1N.

Wyróżnienia:
Usarek Gabriela, 1L,
Tchoryk Zuzanna, 1L,
Kasprowicz Roxana, 1L,
Sawarska Julia, 1L,
Serafin Oliwia, 1L,
Jaremowicz Natasza, 1L.

Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie!

Wicedyrektor Magdalena Wendorf-Rogaczewska
Nauczyciel przedmiotu biologia: Pani Beata Jankowska-Sabara
Pedagog szkolny Monika Jackowska

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec 2021

Egzamin praktyczny

DataGodzinaSzkołaKwalifikacjaSala
21.06.202109.00TTAU.22101
21.06.202109.00TTAU.22102
21.06.202109.00TTAU.22201
21.06.202109.00TMAU.41SG
21.06.202113.00TTAU.32101
28.06.202109.00TMMG.327

Egzamin pisemny

DataGodzinaSzkołaKwalifikacjaSala
22.06.202108.00TTAU.22109
22.06.202108.00TTAU.22110
22.06.202108.00TTAU.2213
22.06.202110.00TTAU.32109
22.06.202110.00TMAU.4113

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, która nie  przebywa w izolacji domowej, nie jest objęta kwarantanną i nie ma objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19

  • Listy z nazwiskami zdających znajdować się będą na drzwiach sal egzaminacyjnych
  • Na egzamin należy przybyć ok. 30 wcześniej, pamiętając o obowiązującym reżimie sanitarnym (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz Sali egzaminacyjnej, obowiązek zakrywania ust i nosa – maseczki).
  • Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem
  • EGZAMIN PISEMNY: kalkulator prosty
  • EGZAMIN PRAKTYCZNY NAWIGATOR MORSKI: czarny długopis, kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi sinus i cosinus, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel
  • EGZAMIN PRAKTYCZNY TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY I TECHNIK LOGISTYK: kalkulator prosty i czarny długopis

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Dnia 27.05.2021r. wychowankowie internatu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu wzięli udział wojewódzkim konkursie na rozwiązanie krzyżówki o tematyce profilaktyki używania tytoniu organizowanym przez Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Profilaktyka zachowań ryzykownych

W dniach 25 i 26 maja 2021 r. uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji. Tematem przewodnim wydarzenia była „Profilaktyka zachowań ryzykownych” oraz prelekcja na temat „Bez chemii na drodze”.

Konkurs – Młodość Wolna Od Papierosa

Scroll Up