Przyszłość związana z morzem

Zaszczepiamy szacunek do pracy, wartości moralne, kulturę i tradycję Ludzi Morza.

Tradycja i wartości

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu proponuje naukę w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach. To pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy na morzu.

Jesteśmy szkołą mundurową

Wyróżniamy się na tle innych szkół jednolitym ubiorem ściśle związanym z tradycjami morskimi

 

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy firmom, dzięki którym mogliśmy zakupić nowe symulatory siłowni okrętowych oraz zaktualizować istniejące symulatory.

Zakup obejmuje:

  • Symulator siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym typu 10X92 WINGD – sterowny elektronicznie (Common Rail) ze śrubą o stałym skoku (FPP).
  • Symulator siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym typu 12X92DF WINGD – sterowny elektronicznie (Common Rail) ze śrubą o stałym skoku (FPP) oraz zasilaniem LNG.
  • Symulator siłowni okrętowej z dwoma silnikami wolnoobrotowymi typu 5X72DF WINGD – sterownymi elektronicznie (Common Rail) ze śrubami o stałym skoku (FPP), zasilane LNG oraz wyposażone w katalizatory SCR.
  • Symulator siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym typu MAN 6S70 ME -sterowny elektronicznie (Common Rail) ze śrubą o stałym skoku (FPP).
  • Aktualizację zestawu programów dydaktycznych dla szkół morskich UNITEST Marine Training Software CBT o 9 nowych modułów zawartych w części 9, 10 oraz 11 (dot. ALFA LAVAL ORCA Offshore Freshwater Generator, Alfa Laval Steam Boilers, Diagnostics of Modern Marine Diesel Engines, Alfa Laval FCM 1.5, Desmi CompactClean, Desmi OptiSave, Alfa Laval PureBallast Treatment System, Alfa Laval PureBilge – Bilgewater Cleaning System,Fixed Firefighting Systems.).

Obchody pięćdziesięciopięciolecia Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie ze sztandarem dyrektora Lecha Pieczyńskiego

Odbiór dyplomów

Absolwentów z kwietnia 2022 r., którzy zdali egzamin zawodowy w sesji styczeń 2022 r., zapraszamy po odbiór dyplomów wraz z suplementami w godzinach pracy sekretariatu.

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2022 r.

25 sierpnia 2022r. Czwartek, GODZINA 9.00.  EGZAMIN PISEMNY Z MATEMATYKI  
P. J. Żbikowska    
P. K. Budzich    
P. M. Krais Pasikowska    
P. R. Szczurowski    
     
26 sierpnia 2022r. Piątek, godzina 9.00. EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI  
     
P. P. Sobiczewski    
P. K. Budzich    
P. M. Krais Pasikowska    
     
Uczniowie klas: 3Mb, 3Nb, 1N, 2N  
     
29 sierpnia 2022r. Poniedziałek, godzina 9.00.  EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI  
     
P. M. Wendorf-Rogaczewska    
P. K. Budzich    
P. M. Krais Pasikowska    
P. R. Szczurowski    
Uczniowie klas:  3Ma,3Na, 3Lb, 1L, 2L, 1M, 4M, 4L    
     
     
30 sierpnia 2022r. WTOREK, GODZINA 9.00.  EGZAMIN Z JEZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO  
 
     
Skład komisji:    
P. R. Grzesik Grzenicka    
P. H. Hyrcza Falkowska    
P.W. Pasikowski    
P. Katarzyna Kaczmaryk Abram    
P. W. Lorek    
     
30 sierpnia 2022r. WTOREK, GODZINA 9.00.  EGZAMIN z chemii, fizyki  
P. M. Wendorf Rogaczewska    
P. B. Janowska Sabara    
P. M. Kwas    
P. W. Skawiński    
     
30 sierpnia 2022r. WTOREK, GODZINA 9.00.  EGZAMIN z przedmiotów zawodowych- morskich  
     
P. Piotr Sobiczewski    
P. W. Szczepanek    
P. R. Skorupa    
P. A. Kościelny    
P. K. Czeladka    

Ogłoszenie wyników Naboru 2022/2023

Już 19 lipca (wtorek) 2022 r., o godzinie 12, zostaną ogłoszone wyniki Naboru 2022/2023. Można je sprawdzić w systemie naboru elektronicznego lub na liście wywieszonej na drzwiach szkoły.

 

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
 •   19.07.2022 r  w godzinach 10.00 – 17.00,
•    20.07.2022 r. w godzinach  9.00 – 15.00,
•    21.07.2022 r. w godzinach  9.00 – 13.00.

Obecność  kandydata obowiązkowa!

Koszt umundurowania:
•    Dziewczęta – 990 zł za komplet,
•    Chłopcy – 965 zł za komplet.Płatność  winna być dokonana gotówką w dniu pomiarów.

Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata:
•    dziewczęta 640 zł, płatna w dniu pomiaru. 19,20,21. 07. 2022 r.,
•    chłopcy 615  zł, płatna w dniu pomiaru 19,20,21. 07. 2022 r.                                                                                    
II rata:                                                                                                
•   dziewczęta 350 zł, płatna w dniu wydawania munduru,                                                   ,
•   chłopcy 350 zł, płatna w dniu wydawania munduru.

Msza św. z okazji jubileuszu szkoły

Koncelebrowaną Mszę św.  z  okazji JUBILEUSZU SZKOŁY poprzedzającą szkolną uroczystość odprawili  ks. Dariusz Jaślarz, ks. dr Andrzej Pawłowski i o. Kamil Średnicki nasz katecheta. Oprawę Mszy św. przygotowała katechetka mgr Iwona Lubacz wraz ze szkolną scholą przy współudziale organistki s. Teresy.

Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz składanie deklaracji na egzamin poprawkowy

Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz składanie deklaracji na egzamin poprawkowy – 5 lipca 2022, godz.: 10.00.

Odkręć się dla innych – wkręć się w pomaganie

W dniach 01. – 14. czerwca zorganizowana została akcja „Odkręć się dla innych – wkręć się w pomaganie”. Dzięki zbiórce włączyliśmy się w akcję „Nakrętki dla Michała”. Jest to wsparcie rodziny podopiecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „OKRUSZEK”, który dzięki funduszom pozyskanym z akcji, będzie mógł skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego.

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy i liczymy na to, że w Waszych domach nadal będziecie pamiętać o zbieraniu nakrętek, a dzięki temu będziecie mogli wspierać potrzebujące osoby i zadbacie o środowisko.

Katarzyna Kaczmaryk-Abram

Certyfikat otrzymany w ramach działań projektu ” Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Po raz drugi nasza Szkoła otrzymała Certyfikat za udział w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Projekt ten realizowany jest przez Fundację: “Dbam o mój zasięg.”

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działania realizowane dzięki dotacji Fundacji Świętego Mikołaja w roku 2022

Zakończono działania profilaktyczne pn. ,,Dbajmy O Siebie” w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu otrzymane dzięki dotacji pozyskanej od Fundacji Świętego Mikołaja w roku szkolnym 2021/2022:

Zapraszamy na obchody pięćdziesięciopięciolecia Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu oraz zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uwaga: uroczystość uświetni Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku po kierownictwem kapelmistrza kmdr ppor. SG Karola Hinca. Po oficjalnych uroczystościach pięćdziesięciolecia orkiestra da piętnastominutowy koncert.

Scroll Up