Przyszłość związana z morzem

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu proponuje naukę w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach. To pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy na morzu.

Tradycja i wartości

Zaszczepiamy szacunek do pracy, wartości moralne, kulturę i tradycję Ludzi Morza.

Jesteśmy szkołą mundurową

Wyróżniamy się na tle innych szkół jednolitym ubiorem ściśle związanym z tradycjami morskimi

 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych z dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami odbędzie się 31 sierpnia 2016 r.

12:00 – klasa L (logistyczna)

13:00 – klasa M (mechaniczna)

14:00 – klasa N (nawigacyjna)


Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Morskich – 1 września 2016 r. godzina 10:00 – na boisku szkolnym. Ceremonię szkolną poprzedzi msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego w intencji młodzieży i kadry pedagogicznej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Jedności Narodowej o godzinie 9:00.


Internat kwateruje uczniów klas pierwszych 31 sierpnia od godziny 7:00, uczniów pozostałych klas od godziny 16:00.

Wspomnienie

zaloba.gif   Non scholae sed vita discimus

                                     Seneka

bor_g

W s p o m n i e n i e

Św. p. Ludwik Smolarek urodził się 25 sierpnia 1931 roku pod Gnieznem. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu ukończył szkołę podstawową i podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Inowrocławiu. Wykształcenie pedagogiczne uzupełnił po latach w kołobrzeskim Studium Nauczycielskim.

Pracę pedagogiczną rozpoczął już w roku 1951, jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia w Szkole Podstawowej w Starninie. Po odbyciu służby wojskowej w Marynarce Wojennej w Gdyni podjął pracę w Szkole Podstawowej w Drozdowie, w której przepracował 22 lata. Był tam nauczycielem, kierownikiem i dyrektorem. Pracował również w Szkole Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu. Od 1977 roku na kolejnych 15 lat związał się z naszą szkołą. Był wychowawcą i kierownikiem internatu.  Polskiej szkole poświęcił 41 lat swojego życia.

Za zasługi dla oświaty został uhonorowany odznaką  Za zasługi w rozwoju Ziemi Koszalińskiej  oraz  Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zmarł 15 lipca 2016r.

W naszej pamięci św. p. Ludwik Smolarek pozostanie jako człowiek wymagający wobec siebie i innych. Świat Pana Ludwika bez  względu na czas i miejsce był zawsze uporządkowany. Przestrzeganie prawa było dlań wartością najważniejszą.

Niech Ci ziemia lekką będzie. Requiescat in pace.

 

Absolwenci, Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Morskich

im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

bor_d

Harmonogram egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej

Egzamin poprawkowy matury odbędzie się w dniach:


EGZAMINY PISEMNE – 23.08.2016 r.

j. polski – sala 101 – godz.9.00

1. Barbara Piątek- przewodnicząca zespołu

2. Małgorzata Grabek

3. Monika Jabłonowska

4. Anna Walczak- ZSEH

Matematyka – sala 101 – godz. 9.00

1. Barbara Piątek – przewodnicząca zespołu

2. Małgorzata Grabek

3. Monika Jabłonowska

4. Anna Walczak- ZSEH

J.angielski – sala 102 – godz.9.00

1. Magdalena Wendorf-Rogaczewska- przewodnicząca zespołu

2. Tomasz Bakalarek

3. Wioleta Wojtaszek- ZSEH

J.angielski – sala – 103 godz.9.00

1. Beata Hływa-przewodnicząca zespołu

2. Gabriela Antos

3. Halina Stemplewska

na egzaminy pisemne proszę o przybycie do szkoły o godz. 8.00


EGZAMINY USTNE – 24.08.2016 r.

j. niemiecki – sala 102 – godz. 8.00

1. Katarzyna Kaczmaryk-Abram – przewodnicząca

2. Jolanta Zalewska-Walczyk-ZSEH

ZSEH- Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

Nauczyciele oddelegowani do Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu na egzamin maturalny w sesji poprawkowej:

23.08.2016 r. godz.9.00 – P.Danuta Skawińska, Michał Szmyt, Wojciech Broniecki.

24.08.2016 r. godz.9.00 – Elżbieta Puc, Aleksandra Djurić, Hanna Hyrcza-Falkowska.

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – sierpień 2016

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2016 r. przysługuje:

       a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

      b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej” formule w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2016 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku składał bezpośrednio w OKE.

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej” formule
(Załącznik 7a_N)   Druk do pobrania …

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej” formule
(Załącznik 7b_S)   Druk do pobrania …

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich – sierpień 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.  (wtorek) – godz. 9.00  – matematyka –  egzamin pisemny
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. L. Pieczyński
P. St Kowgan
P.K. Budzich
P. J. Markiewicz
P.  J. Żbikowska
P. M. Kreis-Pasikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 10.00  – matematyka –  egzamin ustny
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. J. Markiewicz
P. M. Kreis-Pasikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 8.00  – matematyka –  egzamin ustny
Skład komisji: Przewodniczący –P.J. Hudziak
P. K. Budzich
P. St Kowgan
P.  J. Żbikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 8.00  – okrętowe silniki tłokowe
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. A. Kościelny
P. P. Sobiczewski
25 sierpnia 2016 r.  (czwartek) – godz. 8.00  -maszyny i urządzenia okrętowe, rysunek techniczny maszynowy
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. A. Kościelny
P. P. Sobiczewski
25 sierpnia 2015 r. (czwartek) – godz. 12.00 –język niemiecki
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. H. Hyrcza-Falkowska
P.  K. Kaczmaryk Abram
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 12.00-  biologia
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. E. Stachowiak
P.  K. Kaczmaryk Abram
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00 –astronawigacja, łączność morska oraz GMDSS
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. J. Rygiel
P. Ł. Głodowski
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 8.00 – chemia
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. K. Budzich
P. J. Hudziak
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 8.00 – fizyka
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. A. Cybulska
P. J. Hudziak
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00 – język angielski
Przewodniczący –P. J. Hudziak
P. A. Malinowski
P. R. Grzesik Grzenicka
 P.W. Pasikowski
26 sierpnia 2016 r. (piątek) godz. 8. 00 – termodynamika i chemia techniczna,
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. A. Kościelny
P.  P. Sobiczewski